BisInfo • Коммерческая недвижимость Украины и регионов Интернет-магазин шин и дисков Akoleso.com.ua
Сайт на русском English version
Навигация по сайту
Залоговое имущество
Курсы валют
Обзор кредитов

Реклама 

 

 


 

Нерухомість у Карпатах та Закарпатті

Реклама 

Новости

 22 февраля 2012 г.
Просмотров: 717

Вiддав банку квартиру – сплати податки

В 2011 банки масово списували кредити населенню в обмiн на повернення квартир. Вони погоджувалися анулювати весь борг, якщо боржник погодиться добровiльно вiддати житло в рахунок погашення. Але з’ясувалося, що за Податковим кодексом родини, якi втратили житло, отримали прибуток. I з цього прибутку вони мають сплатити податок 15-17%. 
Колишнiм клiєнтам банкiв, якi не могли платити за iпотечним кредитом, рiк тому найбiльшим лихом в своєму життi вважали колекторiв. Але тепер їм доведеться стати клiєнтами Податкової.

Виявляється, що коли вони вiддали банку свою квартиру, а той списав решту боргу, вони отримали прибуток. I з цього прибутку мають сплатити подохiдний податок у розмiрi 15-17%. Тобто, в очах податкiвцiв, вони заробили на цiй операцiї, i мають подiлитися з державою.

У минулому роцi банки втомилися вести вiйну с власниками кредитних квартир, що не могли платити за кредитом. Деяким з таких клiєнтiв вони пропонували: вiддай нам квартиру, i ми зарахуємо її вартiсть в якостi погашення боргу. Навiть якщо квартира коштує менше, нiж сукупна сума боргу, решту кредиту ми анулюємо. Таким чином, наприклад, квартирою вартiстю $100 тис можна було погасити кредит на $150 тис.

Крiм того, зазвичай за простроченими кредитами нарахованi штрафи та пенi на дуже великi суми – часом вони навiть перевищують основну суму боргу. Подiбне анулювання дозволяє позбутися i таких проблем. Анулювання є вигiдним для банкiв, оскiльки вони роблять свiй баланс чистiшим. Без списання вони мають вiдрахувати зi свого прибутку усi 100% суми кредиту, за вирахуванням вартостi квартири. Отже, в разi списання вони нiчого не втрачають, а лише вивiльняють грошi, i можуть їх знову видавати у виглядi кредитiв.

Багато клiєнтiв були щасливi, що можна так просто вирiшити проблему з банком. Але вони не знали, що отримали дохiд у виглядi додаткового блага. Якщо банк повiдомив, що вiн достроково анулював борг, не розпочинаючи процедури банкрутства, боржник має сплатити податок з такого доходу, та вiдобразити його у рiчнiй податковiй декларацiї. Така вимога мiститься у роздiлi "д" пiдпункту 164.2.17 пункту 164.2 статтi 164 Податкового Кодексу

Нагадаємо, ставка податку на доходи фiзичних осiб складає 15% за першi десять розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати (зараз це 10730 грн), плюс 17% з суми, що перевищує цю величину. Отже, йдеться про досить великi грошi. У наведеному нами прикладi, це майже 70 тис. грн, або $9 тис.

"Очiкуване масове списання безнадiйної заборгованостi ще бiльше ускладнить i без того непросте фiнансове становище неплатоспроможних громадян та призведе до виникнення у них нового, тепер уже податкового боргу”, - вважає голова Комiтету партiйного контролю полiтичноi партii "Фронт змiн" Андрiй Пишний.

Вiн вважає за потрiбне затвердити законопроект, яким пропонується встановити нульову ставку оподаткування за такими операцiями. "Така практика є абсолютно нелогiчною, оскiльки першочерговою метою анулювання заборгованостi є її повна лiквiдацiя, а не створення нового боргу у виглядi неперерахованого податку з доходу платника податку", - йдеться у пояснювальнiй записцi до цього законопроекту.

Там же наведений приблизний обсяг операцiй, за якими податкiвцi можуть мати претензiї до фiзичних осiб. "Як повiдомив заступник голови НБУ Iгор Соркiн 15 листопада 2011 року, з початку поточного року українськi банки списали безнадiйну заборгованiсть за кредитами на суму понад 21 млрд грн”, - каже автор документу. Можна припустити, що кiлька мiльярдiв з цiєї суми стосується саме випадкiв, коли квартирою гасили кредити.

У Податковiй не приховують, що в Українi з’явилися новi платники подохiдного податку. "Платник податку – боржник зобов’язаний до 1 травня року, що настає за звiтним, подати рiчну податкову декларацiю про майновий стан i доходи, вiдобразити в нiй вказаний дохiд та самостiйно до 1 серпня року, що настає за звiтним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в декларацiї”, - вiдповiли "Економiчнiй правдi" у ДПАУ.

Проте, за нього це може зробити банк, який анулював кредит – якщо вiн не iнформував про списання колишнього власника квартири, та не вписав "пробачену" суму у форму №1ДФ. В такому разi банк має "в повному обсязi виконати обов’язки податкового агента", – зазначають у Податковiй.

Юристи, до яких звернулася "ЕП", стверджують – податкова норма абсурдна. За словами старшого юристу мiжнародної юридичної групи AstapovLawyers Юлiї Яшенкової, подiбнi проблеми виникають не лише у населення, а i у пiдприємств. З тiєю рiзницею, що вони мають сплатити податок на прибуток, який вони нiби то отримали.

"Необхiдно вiдзначити, що заборгованiсть за кредитом може бути списана як безнадiйна лише в разi неможливостi (вiдсутностi у боржника коштiв) її погашення. Отже, зобов`язання фiзичної особи зi сплати прибуткового податку суперечить елементарним законам логiки. Фiзична особа, що не має коштiв для погашення заборгованостi, також не має i коштiв для сплати вiдповiдного податку", - зазначає вона.

На її думку, внесення змiни до ПК щодо встановлення ставки оподаткування в розмiрi 0% з такого виду "доходу" є обгрунтованим i необхiдним кроком.

З нею погоджується адвокат, партнер ЮФ "Iлляшев та Партнери" Максим Копейчиков. "Нинi дiючi норми Податкового кодексу дiйсно припускають можливiсть включення до оподатковуваного доходу фiзичної особи сум, що анульованi за рiшенням банку. Незважаючи на те, що цивiльне законодавство не передбачає такого способу припинення зобов`язання як "анулювання боргу", неважко припустити, як фiскали будуть трактувати зазначене вище положення Податкового кодексу. Запропонований законопроект, в разi його прийняття, може стати захистом вiд можливих претензiй з боку податкових органiв", - зазначив вiн.

Поки що законопроект "завис" у парламентi. Вiн навряд чи буде прийнятий, тому що його автором є один з опозицiонерiв.

А тим часом податкiвцi вже розробили механiзм стягнення податку з населення. "Дiюча норма є складною для адмiнiстрування податковими органами такого виду доходiв. Тому ДПС України були наданi пропозицiї Мiнiстерству фiнансiв щодо визначення банку податковим агентом", - йдеться у вiдповiдi ДПАУ.

Отже, найближчим часом колишнi власники квартир зможуть отримати телефонний дзвiнок з банку. Їм запропонують прийти i сплатити податок з доходу, який вони отримали, коли втратили житло.


Все новости Предыдущая новость Следующая новость
Быстрый поиск объектов


 
Только с фото
Расширеный поиск
Специальные предложения

свинокоплекс
свинокомплекс

Продается бизнес г.Прилуки Черниговская обл. В состав которого входят: свинокомплекс, колбасный цех, коптильный цех.

Общая площадь всех помещений  2000кв.м. Земельный участок находится в аренде. Комплекс включает в себя производственные здания и административные сооружения. Данный производственный комплекс можно использовать для выращивания крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птиц. Его также можно перепрофилировать. Имеются все необходимые коммуникации. Для полного производственного цикла имеется все необходимое оборудование. 

Для более детальной информации обращайтесь: 066 149 76 74,   066 087 59 35

Поиск по сайту
Информер цен
Реклама 

ПУМБ

Объявления по регионам:

АР Крым (427)
Винницкая (365)
Волынская (184)
Днепропетровская (1382)
Донецкая (2336)
Житомирская (379)
Закарпатская (194)
Запорожская (562)
Ивано-Франковская (106)
Киевская (2207)
Кировоградская (136)
Луганская (351)
Львовская (233)
Николаевская (302)
Одесская (1395)
Полтавская (526)
Ровенская (182)
Сумская (174)
Тернопольская (64)
Харьковская (954)
Херсонская (342)
Хмельницкая (141)
Черкасская (238)
Черниговская (444)
Черновицкая (82)
Copyright 2008-2012 © BisInfo.com.ua

Коммерческая недвижимость Украины Rambler's Top100
Коммерческая недвижимость Украины и регионов